Feuerstein

Mediatie Netwerk

Individuele begeleiding Iedereen die op zoek is naar een begeleider t.b.v. zijn kind, leerling, cliënt en medewerker. Kunnen nu snel via de website’Mediatienetwerk’ in contact komen met elkaar. De mensen waar het netwerk zich op richt bestaat uit cliënten die…

Mediërend Leren® is een geregistreerd merk

Mediërend Leren® Om de cursisten te beschermen tegen misbruik van de term Mediërend Leren® heeft StiBCO de naam laten registreren bij het octrooi/merken bureau. De laatste tijd heeft StiBCO het erg druk gehad met mensen te waarschuwen die onterecht gebruik…

Basistraining MISC

Gebaseerd op het MISC concept van Professor Dr. P. Klein De wetenschap is zich steeds meer bewust van het grote belang van de interactie die een opvoeder/leerkracht heeft met een kind Nieuwe ontwikkelingen in de neurowetenschap leveren onomstotelijke bewijzen hiervoor.…