De interactietraining MISC

StiBCO programma’s

De programma’s die StiBCO uitdraagt, baseren zich mede op de door Prof. dr. Reuven Feuerstein ontwikkelde theorie van de Structurele Cognitieve Modificatie (SCM) en zijn theorie van de Gemedieerde Leerervaring (MLE). SCM gaat er vanuit dat de cognitieve, verbale en…