Artikel de relatie tussen metacognitie, cognitieve functies en executieve functies.
Artikel de relatie tussen metacognitie, cognitieve functies en executieve functies.
31 Downloads

In dit artikel overloop ik metacognitie zoals het door verschillende (internationale) wetenschappers is gedefinieerd. Ik bespreek kort de verschillende metacognitieve aspecten; kennis, vaardigheden, overtuigingen en reflectie. Ook het belang van transfer bij metacognitieve reflectie komt aan de orde. Tevens wordt het belang van het onderwijzen van metacognitie benadrukt, wordt een relatie gelegd met de cognitieve en executieve functies, worden twee methodes om te werken aan metacognitie op hoofdlijnen toegelicht en vindt u een aantal modellen en checklists. Emiel van Doorn

Published: 22 december 2023