Training hoogbegaafdheid (denken als een gave)

 295,00

Mensen zijn verschillend. Zo verschillend zijn ze, dat sommige mensen zich afvragen of ze wel “mens” zijn, terwijl anderen zich afvragen hoeveel mens ze zijn omdat zij niet begrepen worden door de medemens. Er zijn er die totaal niet bij machte zijn zelfs maar hierover na te denken (Let wel: hier staat niet “dat zij niet het vermogen hebben …..”).

Inhoud

Mensen zijn verschillend. Zo verschillend zijn ze, dat sommige mensen zich afvragen of ze wel “mens” zijn, terwijl anderen zich afvragen hoeveel mens ze zijn omdat zij niet begrepen worden door de medemens. Er zijn er die totaal niet bij machte zijn zelfs maar hierover na te denken (Let wel: hier staat niet “dat zij niet het vermogen hebben …..”).

Kernvraag van deze problematiek is “hoe zien wij de mens?”. Zien we de mens als een programmeerbaar individu? En wanneer we de mens als een programmeerbaar wezen zien heeft diezelfde mens dan nog wel een vrije wil? Hoe vrij zijn wij als mens zelf te kunnen beslissen alles tot ons te nemen of juist niets tot ons te nemen of om een vrije keuze te mogen maken tussen dat wat wij wel en dat wat wij niet tot ons willen nemen?

Denken in gedrag is dat mogelijk? Of herkennen we in het gedrag van iemand, of iets dat leeft, dat het tevens kan denken? Een antwoord hierop impliceert al veel, namelijk dat planten en dieren ook kunnen denken. Een hieruit voortvloeiende vraag is: is het (her)kennen van het gedrag van een ander ook denken? Is een persoon die dat goed kan uitleggen hoogbegaafd en iemand die dit niet kan vervolgens een ‘laagbegaafde’? Is hier sprake van een objectieve of een subjectieve waarneming? Op welke wijze ervaar je jezelf? En hoe ervaar je de ander?
Het blijkt dus relatief moeilijk te zijn als begeleider de andere mens (i.q. de hoogbegaafde) te kennen.

Doel
Daarom is het noodzakelijk kennis en inzicht te verkrijgen in de denk- en leefwereld van de ander en te onderkennen welke de herkenbare kenmerken van een persoon zijn die een relatief tekort of teveel aan “begaafdheden” bezit.

Subdoelen

 1. Leren zien welk mensbeeld jezelf hebt
 2. Deficiënten herkennen bij een hoogbegaafde
 3. Werkstrategieën construeren om te komen tot een adequate begeleiding
 4. Leren reflecteren
 5. (Zelf)Vertrouwensbasis versterken
 6. Leren accepteren dat denken een gave is.

Interactieprincipes

Tijdens de training komen diverse interactieprincipes aan de orde, die zowel voor de mediator als voor de het kind/de leerling gelden.
Tot deze interactieprincipes kunnen gerekend worden:

 • Veiligheid
 • Wederkerigheid
 • Doelgerichtheid
 • Introspectie
 • Reflectie en vele andere.

Overzicht thema’s per dag:

Dag 1

 • Kennismaken en bespreken van de wederzijdse verwachtingen van de training.
 • Bespreking van het mensbeeld.
 • Verdieping van het inzicht of …. en in welke mate de mens vrij is.
 • Probleemstelling rond hoogbegaafdheid; inleidende vragen als ”Waarom zijn hoog- begaafden toch anders?” “Zijn zij wel anders of worden zij anders ervaren/gezien?” “Wat zijn de voordelen en nadelen voor een hoogbegaafde en zijn/haar omgeving?”.
 • De ambivalentie van pijn.
 • Bespreking van de voorkomende of ervaren deficiënten.
 • Hoe kan de negatieve spiraal doorbroken worden?
 • Bespreking van de herkenbare punten in subgroepen.
 • Om te oefenen wordt het instrument “Transitieve Relaties” in de praktijk gebracht.
 • Nabespreking en evaluatie.

Dag 2

 • Bespreking van huiswerk en de ervaringen n.a.v. de vorige trainingsdag.
 • Na een bespreking van het huiswerk volgt de praktische oefening van het instrument “Syllogismen”.
 • Het zelf ontwikkelen van een casus en deze bespreken zal de nodige verdieping geven.
 • Verbaal – Performaal kloof.
 • Bespreking van de relatie denken, taal en taaluiting. Waarom kan een gedicht de gevoelens zo goed tot uiting brengen?
 • “Super slim maar niet gelukkig”.
 • Hoogbegaafden en hun leerstrategieën.
 • Huiswerkopdracht (evt. video)
 • Nabespreking en evaluatie.

Dag 3

 • Bespreking van huiswerk en de ervaringen n.a.v. de vorige trainingsdag.
 • Presentatie van de eigen casus.
 • Motoriek en sensomotorische integratie.
 • Waarom hoogbegaafden zichzelf willen zijn.
 • Vroege denkers (kinderen die al vroeg nadenken).
 • Innerlijke vorm van pijn.
 • Zelf introspectief onderzoek en retrospectief onderzoek. Hoe doe ik dat?
 • De praktische oefening bestaat uit het meest kleurrijke instrument: “Sjablonen”.
 • Voorwerk voor het zelf ontwikkelen van een onderzoek gericht op een persoon.
 • Mogelijke video m.b.t. problematiek bij hoogbegaafdheid.
 • Samenvatting en evaluatie.

Locatie

Deze training wordt verzorgd op de locatie ‘Het Evertshuis’.
Adres: Julianastraat 4
Plaats: Bodegraven
Routebeschrijving

Data cursus

1 februari 2025
8 maart 2025
10 mei 2025

Programma

Programma
Dag 1:

 • Kennismaken en bespreken van de wederzijdse verwachtingen van de training.
 • Bespreking van het mensbeeld.
 • Verdieping van het inzicht of …. en in welke mate de mens vrij is.
 • Probleemstelling rond hoogbegaafdheid; inleidende vragen als ”Waarom zijn hoog begaafden toch anders?” “Zijn zij wel anders of worden zij anders ervaren/gezien?”“Wat zijn de voordelen en nadelen voor een hoogbegaafde en zijn/haar omgeving?”.
 • De ambivalentie van pijn.
 • Bespreking van de voorkomende of ervaren deficiënties.
 • Hoe kan de negatieve spiraal doorbroken worden?
 • Bespreking van de herkenbare punten in subgroepen.
 • Metaforen.
 • Om te oefenen wordt het instrument “Transitieve Relaties” in de praktijk gebracht.
 • Nabespreking en evaluatie.

Dag 2:

 • Bespreking van de ervaringen n.a.v. de vorige trainingsdag.
 • Na een bespreking van het huiswerk volgt de praktische oefening van het instrument “Syllogismen”.
 • Het zelf ontwikkelen van een casus en deze bespreken zal de nodige verdieping geven.
 • Verbaal – Performaal kloof.
 • Bespreking van de relatie denken, taal en taaluiting. Waarom kan een gedicht de gevoelens zo goed tot uiting brengen?
 • “Super slim maar niet gelukkig”.
 • Hoogbegaafden en hun leerstrategieën.
 • Huiswerkopdracht (evt. video)

Dag 3:

 • Ook nu vindt de bespreking van het huiswerk plaats. Presentatie van de eigen casus.
 • Motoriek en sensomotorische integratie.
 • Waarom hoogbegaafden zichzelf willen zijn.
 • Vroege denkers (kinderen die al vroeg nadenken).
 • Innerlijke vorm van pijn.
 • Zelf introspectief onderzoek en retrospectief onderzoek. Hoe doe ik dat?
 • De praktische oefening bestaat uit het meest kleurrijke instrument: “Sjablonen”.
 • Voorwerk voor het zelf ontwikkelen van een onderzoek gericht op een persoon.
 • Mogelijke video m.b.t. problematiek bij hoogbegaafdheid.
 • Samenvatting en evaluatie.

Praktische informatie

Trainingsgegevens Data training:

 • zaterdag 1 februari 2025
 • zaterdag 8 maart 2025
 • zaterdag 10 mei 2025

Tijden: 9.30 uur tot en met 15.00 uur
Prijs: € 265,– (inclusief trainingsmateriaal)
Locatie: Bij Everts, Julianastraat 4 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainer: Emiel van Doorn en Henk Dijk

Trainer

Henk Dijk heeft jarenlange ervaring als docent filosofie en wereldoriëntatie en als docent met de methodiek van Mediërend Leren en het Instrumenteel Verrijkingsprogramma. Vanuit zijn ervaring in het onderwijs w.o. ook hoogbegaafden zal hij de cursisten meenemen naar de spanningsvelden van de dagelijkse praktijk in de omgang met hoogbegaafden.