Training gesprekken met jongeren en kinderen o.b.v. Inclusie en het hoorrecht

 315,00

Een paradigmawisseling: Inclusie en het hoorrecht van kinderen en jongeren.

Belangrijk in het kader van inclusie en het hoorrecht is dat kinderen en jongeren zelf inzicht krijgen in hun kunnen, in hun niet kunnen en in hun eigen leer- en ontwikkelproces. Er wordt een paradigmawisseling bepleit van: “Als ik als leraar/begeleider het probleem van de leerling ken, kan ik zijn/haar probleem oplossen”, naar “De leerling moet inzicht krijgen in zijn/haar eigen kunnen en kennen en dan kan hij/zij daar vervolgens naar handelen.
Informatie over deze 3-daase training vindt u u hieronder en praktische informatie in het menu.

Een paradigmawisseling: Inclusie en het hoorrecht

Belangrijk in het kader van inclusie en het  hoorrecht is dat leerlingen zelf inzicht krijgen in hun kunnen, in hun niet kunnen en in hun eigen leer- en ontwikkelproces. Er wordt een paradigmawisseling bepleit van: “Als ik als leraar/begeleider het probleem van de leerling ken, kan ik zijn/haar probleem oplossen”, naar “De leerling moet inzicht krijgen in zijn/haar eigen kunnen en kennen en dan kan hij/zij daar vervolgens naar handelen.

Alle leerlingen en kinderen kunnen vanuit nieuwsgierigheid en verwondering hun talenten en kwaliteiten ontwikkelen en op hoger niveau ontwikkelen. Het is hierbij van belang dat leerlingen niet alleen bewust zijn van hun sterke kanten, maar zich ook bewust zijn van eventuele beperkingen/ belemmeringen in hun leer- en ontwikkelproces. Leerlingen moeten worden uitgedaagd in hun Zone van Naaste Ontwikkeling op basis van een reëel en door alle betrokkenen, inclusief de leerling, gedeeld zelfbeeld. Het is belangrijk dat zowel de leerling als de professional weten wat de kwaliteiten, talenten en beperkingen zijn en wat het leer- en ontwikkelpotentieel is. Het inzetten op het ontwikkelen van de metacognitie van leerlingen biedt hierbij houvast.

Er zijn vele manieren om metacognitie tot stand te brengen. Gemeenschappelijke deler is dat als leerlingen begrijpen waarom zij iets (moeten) leren, zij leren en ontwikkelen meer als een uitdaging gaan zien en hun motivatie om te leren groter wordt. Ook leren leerlingen, als leraren/begeleiders hen ondersteunen bij de ontwikkeling van hun (meta)cognitieve functioneren, (steeds meer) verantwoordelijkheid te nemen voor hun eigen leer- en ontwikkelproces. Voorgaande betekent onder meer dat er in gesprekken met leerlingen niet alleen gekeken wordt naar de cijfers op de kernvakken, maar ook naar vaardigheden die zich niet of lastig in cijfers laten uitdrukken, zoals sociale (burgerschaps-)vaardigheden, (meta)cognitieve vaardigheden en executieve functies.

Gesprekken voeren met leerlingen
In een gesprek maakt de leraar/begeleider de leerling (metacognitief) bewust van zijn/haar eigen leer- en ontwikkelproces Als wij samen met de leerling zijn/haar ondersteuningsbehoeften willen formuleren dan moeten we het leren ‘samen’ te doen. Alle leerlingen ongeacht hun leeftijd en/of hun verbale vaardigheden kunnen een ontwikkelgesprek voeren. De focus en/of aanleiding van het gesprek met de leerling kan variëren:

 1. een intercultureel gesprek
 2. een klachtengesprek
 3. een slechtnieuwsgesprek
 4. een probleemoplossend gesprek
 5. een diagnostisch gesprek
 6. een complimenterend gesprek
 7. een begeleidingsgesprek zowel vakinhoudelijk als didactisch
 8. Paradigmawisseling gesprek met leerling /een gesprek naar het welbevinden van de leerling
 9. een voorlichtingsgesprek
 10. een adviesgesprek
 11. een disciplinegesprek

Inhoud

Thema’s die aan de orde komen tijdens de training zijn onder meer:

 1. Het (wettelijk) kader m.b.t. inclusie, inclusief onderwijs en het hoorrecht van leerlingen
 2. De paradigmawisseling; de leerling in beeld, spreken met i.p.v. over de leerling
 3. Het (theoretisch) kader van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het voeren van gesprekken met leerling
 4. De systematiek van het gesprek
 5. 11 soorten gesprekken met leerling
 6. Probleemeigenaarschap en verantwoordelijkheid bij het voeren van gesprekken met leerling
 7. De kwaliteiten van de professional m.b.t. het voeren van gesprekken met leerlingen

Werkvormen

Werkvormen die tijdens de training gebruikt worden zijn:

 1. Interactieve colleges
 2. (Verwerkings-)opdrachten
 3. Door de professional zelf gemaakte (audio- of visuele) opnames
 4. Reflectievormen, incl. het opstellen van persoonlijke leer- en ontwikkelpunten
 5. Evaluatievormen

Opbouw:
De training bestaat uit drie dagen.

Dag 1:

 • Het (wettelijk) kader m.b.t. inclusie, inclusief onderwijs en het hoorrecht van leerlingen.
 • De paradigmawisseling; de leerling in beeld, spreken met i.p.v. over de leerling.
 • Het (theoretisch) kader) van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het voeren van gesprekken met leerling.
 • Reflectie en evaluatie.

Dag 2:

 • Verdere uitwerking van het (theoretisch) kader) van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het voeren van gesprekken.
 • De systematiek van het gesprek.
 • De 11 soorten gesprekken met leerlingen.
 • Bespreken van de door de deelnemers zelf gemaakte (audio- of visuele) opnames.
 • Het opstellen van persoonlijke ontwikkel- en leerpunten van de deelnemers.
 • Reflectie en evaluatie.

Dag 3:

 • Probleemeigenaarschap en de verschillende verantwoordelijkheden bij het voeren van gesprekken met leerlingen.
 • De kwaliteiten van de professional m.b.t. het voeren van gesprekken met leerlingen.
 • Op ontwikkelingsgerichte interactie tussen professional en leerling, waarbij er o.a. aandacht wordt besteed aan: samenvatten, parafraseren, luistervaardigheden, reflectie en wederkerigheid.
 • Continuering van het bespreken van de door de deelnemers zelf gemaakte (audio- of visuele) opnames.
 • Continuering van het opstellen van persoonlijke ontwikkel- en leerpunten van de deelnemers.
 • Afronding en reflectie en evaluatie.
Training gesprekken voeren met leerlingen o.b.v. inclusie en hoorrecht

Locatie

Deze training wordt verzorgd op de locatie ‘Het Evertshuis’.
Adres: Julianastraat 4
Plaats: 2411 CV Bodegraven
Routebeschrijving

Data cursus

18 januari 2025
25 januari 2025
15 maart 2025

Inhoud training

Gesprek met leerlingen
In een gesprek maakt de leraar/begeleider de leerling (metacognitief) bewust van zijn/haar eigen leer- en ontwikkelproces Als wij samen met de leerling zijn/haar ondersteuningsbehoeften willen formuleren dan moeten we het leren ‘samen’ te doen. Alle leerlingen ongeacht hun leeftijd en/of hun verbale vaardigheden kunnen een
ontwikkelgesprek voeren. De focus en/of aanleiding van het gesprek kan variëren:
1. een intercultureel gesprek
2. een klachtengesprek
3. een slechtnieuwsgesprek
4. een probleemoplossend gesprek
5. een diagnostisch gesprek
6. een complimenterend gesprek
7. een begeleidingsgesprek zowel vakinhoudelijk als didactisch
8. een gesprek naar het welbevinden van het kind
9. een voorlichtingsgesprek
10. een adviesgesprek
11. een disciplinegesprek

Inhoud
Thema’s die aan de orde komen tijdens de training zijn onder meer:
1. Het (wettelijk) kader m.b.t. inclusie, inclusief onderwijs en het hoorrecht
2. De paradigmawisseling; de leerling in beeld, spreken met i.p.v. over met de leerling
3. Het (theoretisch) kader van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het voeren van gesprekken
4. De systematiek van het gesprek
5. 11 soorten gesprekken
6. Probleemeigenaarschap en verantwoordelijkheid bij het voeren van gesprekken
7. De kwaliteiten van de professional m.b.t. het voeren van gesprekken met leerlingen

Werkvormen
Werkvormen die tijdens de training gebruikt worden zijn:
1. Interactieve colleges
2. (Verwerkings-)opdrachten
3. Door de professional zelf gemaakte (audio- of visuele) opnames
4. Reflectievormen, incl. het opstellen van persoonlijke leer- en ontwikkelpunten
5. Evaluatievormen

Opbouw:
De training bestaat uit drie dagdelen.

Dagdeel 1:

 • Het (wettelijk) kader m.b.t. inclusie, inclusief onderwijs en het hoorrecht.
 • De paradigmawisseling; de leerling in beeld, spreken met i.p.v. over de leerling
 • Het (theoretisch) kader) van de ondersteuningsbehoeften van leerlingen en het voeren van gesprekken.
 • Reflectie en evaluatie.

Dagdeel 2:

 • Verdere uitwerking van het (theoretisch) kader) van de ondersteuningsbehoeften van
 • Het voeren van gesprekken vanuit gezamenlijkheid en commitment.
 • De systematiek van het gesprek met de leerling.
 • De 11 soorten gesprekken.
 • Bespreken van de door de deelnemers zelfgemaakte (audio- of visuele) opnames.
 • Het opstellen van persoonlijke ontwikkel- en leerpunten van de deelnemers.
 • Reflectie en evaluatie.

Dagdeel 3:

 • Probleemeigenaarschap en de verschillende verantwoordelijkheden bij het voeren van gesprekken.
 • De kwaliteiten van de professional m.b.t. het voeren van gesprekken met leerlingen.
 • Op ontwikkelingsgerichte interactie tussen professional en de leerling, waarbij er o.a. aandacht wordt besteed aan: samenvatten, parafraseren, luistervaardigheden, reflectie en wederkerigheid.
 • Continuering van het bespreken van de door de deelnemers zelfgemaakte (audio- of visuele) opnames.
 • Continuering van het opstellen van persoonlijke ontwikkel- en leerpunten van de deelnemers.
 • Afronding en reflectie en evaluatie.

Casussen: Om de trainingsdagen een praktische invulling te geven, wordt van de deelnemers verwacht dat zij zoveel mogelijk in eigen tijd de theorie eigen maken.
Casussen kunnen door de cursisten zelf worden ingebracht en ter plekke behandeld. Het direct toepasbaar maken van de theorie is één van de belangrijkste kenmerken van de training.
Verwacht wordt dat iedereen de opdrachten uitvoert en het van tevoren meldt als de opdrachten onverhoopt niet uitgevoerd kunnen worden.

Voorwaarden: Om de cursusdagen een praktische invulling te geven, wordt van de deelnemers verwacht dat zij zoveel mogelijk in eigen tijd de theorie eigen maken.
Casussen kunnen door de cursisten zelf worden ingebracht en ter plekke behandeld. Het direct toepasbaar maken van de theorie is één van de belangrijkste kenmerken van de training. Verwacht wordt dat iedereen de opdrachten uitvoert.

Praktische informatie

Cursusdagen:
Zaterdag 18 januari, 25 januari en 15 maart 2025

Cursustijden:
09:30 – 15:00 uur
Cursusplaats: Evertshuis, Julianastraat 4, 2411 CV Bodegraven
Certificaat: bij 80% aanwezigheid en uitvoering van de (huiswerk)opdrachten
Trainer: Emiel van Doorn

Trainer

Emiel van Doorn
Ik heb in 1988 gekozen om te werken met kinderen, jongeren en volwassenen met een ontwikkelingsachterstand, mensen bij wie het even stevig tegenzit, maar ook meer- en hoogbegaafden die onvoldoende cognitief en sociaal uitgedaagd worden zowel in de zorg, het onderwijs als in het bedrijfsleven. Mede daarom het ik mij vanaf 1992 gaan verdiepen (wetenschappelijk) in cognitie, cognitieve functies, executieve functies en metacognitie. Dat heeft geleid tot het ontwikkelen van allerlei trainingen en opleidingen. En waar ik het meest trots op ben de omgekeerde piramide van de cognitieve functies. Het verdiepen in Moskou en Sint Petersbrug in de Zone van de naaste Ontwikkeling van Vygotsky begin 21ste eeuw was voor mij een openbaring. Dit mede omdat ik mij als tegenhanger van de IQ-testen ben gaan verdiepen in Dynamic Assessment (Leerpotentieel Onderzoek) wat als test veel bruikbare handvaten geeft aan de geteste, de ouders en de leerkrachten. Sinds april 2022 ben ik bevoegd opleider van de Dynamic Assessment trainingen in Nederland. De belangrijkste reden om mij te blijven ontwikkelen en bij te blijven leren is ook de reden geweest om in 1988 de stichting StiBCO op te richten, de stichting die zich al jaren richt op inclusie en op inclusief onderwijs.