Visie en methodieken

Fundamental Tactile Learning

Ontwikkelen is eigen aan mensen. Kinderen en jongeren doen het van in hun wieg, elke dag opnieuw, meestal spontaan en onbewust, in verbinding met hun omgeving. Een succesvolle ontwikkeling wordt tegelijk ondersteund door eigen krachten, die zich onder meer tonen…

Cognet of C.E.A.

Cognet/C.E.A. is een bewerking van het Instrumenteel Verrijkingsprogramma tot tien bouwstenen voor het denken (denkvaardigheden) en acht instrumenten voor zelfstandig leren (inclusief affectieve en motivationele aspecten).