Artikel over de relatie cognitieve functies en executieve functies.

Artikel mbt de cognitieve functies en de executieve functies.

Dit artikel is een verzameling van verschillende bronnen, ik heb hierin op een eclectische wijze getracht een samenvatting te geven en de relatie te leggen tussen de cognitieve functies en de executieve functies. Dit artikel heeft niet de pretentie een methode te zijn die direct toepasbaar is in de praktijk. Hopelijk voorzie ik u hiermee de informatie kritisch te zijn m.b.t. het inzetten van cognitieve functies en executieve functies. Veel leesplezier.