Kwaliteiten voor gebreken

Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven!

Als je niet voor iemands kwaliteiten gaat, moet je van zijn gebreken afblijven!

Welk zelfbeeld krijgt een kind/jongere als hij/zij ‘alleen’ vanuit zijn beperkingen (stoornissen, syndromen, problematieken) ondersteund wordt? We lopen het risico de beperkingen zo te vergroten (vanuit gemotiveerde en liefdevolle professionele redenen) dat we vergeten het kind te zien met zijn/haar talenten en mogelijkheden.

Wij zijn toch ook ons werk gaan doen vanuit waar we ‘goed’ in zijn? De toekomst van het kind ligt in zijn/haar krachten en kwaliteiten. Onze kinderen en jongeren verdienen een positief toekomstperspectief.

Pas als het kind/jongere zijn/haar kwaliteiten kent zal hij/zij bereid zijn eigenaar te worden van zijn/haar eigen ‘probleem’ en onze ondersteuning als constructief ervaren.