2014. Hier de PowerPoint van Professor dr. Paul van Geert op het symposium van StiBCO

PowerPoint: zie Downloads

Lezing: Elk ontwikkelingsproces is uniek!
Ouders en begeleiders zijn voortdurend op zoek naar mogelijkheden om hun kind/cliënt/leerling te ondersteunen in zijn ontwikkelingsproces. Ze hebben te maken met concrete individuen (personen, gezinnen, schoolklassen…) die ze gedurende een concrete tijd (van baby tot volwassenheid, voor de duur van een behandeling, gedurende een schooljaar…) begeleiden. Het uitbreiden van hun kennis en handelingsrepertoire doen ouders en begeleiders mede op basis van de uitkomsten van onderzoek. Ze lezen er bijvoorbeeld over in tijdschriften of horen er over via hun opleiding. Het ingewikkelde is echter dat veel van deze adviezen in de praktijk niet zonder meer aansluiten bij het specifieke kind/cliënt/leerling die de ouder/begeleider voor ogen heeft. We horen dan ook regelmatig van ouders en begeleiders: ‘Dit advies past niet bij mijn kind’, ‘Dit advies werkt niet bij mijn cliënt, hij reageert er niet op zoals verwacht’ en/of ‘Mijn leerlingen gedragen zich niet zoals ze zouden moeten doen’. Wie heeft er in dit soort gevallen gelijk? De theorie of de praktijk?