Toekomst StiBCO

StiBCO blijft veel energie steken in het concept Mediërend Leren in Nederland inzetbaar te maken. Het Mediërend Leren is, omdat het over de manier van interactie gaat en het vinden van de zone van de naaste ontwikkeling, uitermate geschikt om te combineren met vraaggestuurd begeleiden, het passend onderwijs, ervaringsgericht leren, het nieuwe leren, competentiegericht leren, Individueel Vraaggerichte Benadering en de ontwikkelingen in het kader van de participatiewet etc.. Dit, omdat Mediërend Leren als interactiestijl leeg is en gevuld wordt door de methode waarvoor de scholen/instellingen/bedrijven kiezen.

Ambitieus!
Wij willen onze bijdrage leveren om mensen de kans te geven om op basis van hun kwaliteiten, krachten, mogelijkheden en talenten te ontwikkelen. Terreinen waarop we werkzaam zijn en werkzaam willen blijven:

A goldfish jumping out of the water to escape to freedom. White background.

Arbeid
Onderwijs
Zorg en welzijn
Opvoeding
Psychiatrie
Ouderenzorg
Jeugddetentie
Centrum Jeugd en Gezin/Jeugdhulp
Kinderdagopvang
Participatiewet
Individuele begeleiding/ondersteuning
WMO
Etc.
Als stichting hebben we ervoor gekozen om zelfstandig te functioneren, zonder winstoogmerk. Om op deze wijze autonoom noodzakelijke veranderingsprocessen op de verschillende werkterreinen te bewerkstelligen.

Meedenken
StiBCO wil graag meedenken als u als persoon of instelling/organisatie de stap wilt zetten naar een ontwikkelingsgerichte aanpak op basis van het concept Mediërend Leren.