StiBCO voor professionals

StiBCO biedt ter introductie van het concept Mediërend Leren binnen uw onderwijs-, zorg-, welzijns- of arbeidsorganisatie.

Wat kan StiBCO voor u betekenen?

StiBCO biedt ter introductie van het concept Mediërend Leren binnen uw onderwijs-, zorg-, welzijns- of arbeidsorganisatie:

Studiedagen
Lezingen
Workshops
Interne teamgerichte trainingen
De interactietraining MISC
Oriëntatietrainingen Mediërend Leren
Basis- en vervolgtrainingen Mediërend Leren
Intervisie en collegiale ondersteuning
Supervisie op basis van de organisatievisie
Video Interactie met als basis het concept MISC
Managementrainingen
Opleiden op locatie (voor teams)
Trainingen Instrumenteel VerrijkingsProgramma

StiBCO hanteert een systeem georiënteerde benadering.

De laatste jaren legt StIBCO meer en meer nadruk op een systeem georiënteerde benadering van onderwijs, opvoeding, zorg en werk. In deze visie vormt de mens en zijn omgeving één systeem.

De ontwikkeling van ieder mens wordt in hoge mate bepaald door de kwaliteit van de interactie tussen deze twee actoren. Die interactie is erop gericht jongeren zodanig toe te rusten dat zij op volwassen leeftijd zo zelfstandig mogelijk kunnen leven en handelen in de samenleving en omgang met anderen.

Deze systeem georiënteerde benadering staat ook centraal bij de implementatie van het Mediërend Leren concept. StiBCO bepleit bij die implementatie alle actoren te betrekken. Vaardigheidstrainingen worden vaak in aparte lessen gegeven, waardoor kinderen/jongeren onvoldoende relaties leren leggen tussen het geleerde en andere kennisdomeinen. Dit heeft tot gevolg dat er weinig of geen transfer plaatsvindt. Juist die transfer levert een belangrijke bijdrage aan het verhogen van de betekenis van de verworven kennis.