Trainingen en begeleiding ‘Op Maat’ op basis van Mediërend Leren

Trainingen op maat op basis van Mediërend Leren en de cognitieve functies

De onderwerpen worden in overleg op basis van de wensen, vragen en verwachtingen bepaald

Een aantal voorbeelden:

Denkstimulering, aandacht voor de cognitieve- en executieve functies
De cognitieve functies, de basis van leren en ontwikkeling
Leerpotentieel onderzoek en dynamic assessement
Gaan voor kwaliteiten en talenten van mensen, niet in woorden, maar in daden
Hoe mensen te motiveren om zichzelf te ontwikkelen?
Het eigen zorgsyndroom aanvallen of toch het aanleren van aangeleerde hulpeloosheid?
De jongere/het kind eigenaar laten zijn/worden van zijn eigen probleem, probleemeigenaarschap
Omgaan met ‘verschillen’ ob.v. van zijn/haar talantenten en niet o.b.v. zijn beperkingen.

Mediërend leren in relatie tot:

Voor kwaliteiten gaan Emiel van Doorn levensmoto sinds 1988Talenten en beperkingen
Zelfvertrouwen
Voorkennis activeren
Differentiëren
Zone van de naaste ontwikkeling
Ongewenst gedrag
Reflectie, zelfreflectie en evaluatie
Spel ontwikkeling
Hoogbegaafdheid
Handelingsgericht werken
Opbrengstgericht werken
Individueel Ontwikkelingsperspectief
Werken met een individueel ontwikkelingsperspectief
Syndromen en stoornissen
Schoolontwikkeling
De vraaggerichte en cliënt gerichte benadering
Passend onderwijs
Peermediatie
Motivatie
Ontwikkelingspsychologie w.o. puberteit
etc.

Wij verzorgen:

Lezingen
Workshops
Ééndaagse trainingen
Meerdaagse trainingen
De individuele begeleiding van cliënten
De coaching van individuele medewerkers
De coaching van teams
Supervisie
De begeleiding medewerkers m.b.v. Video Interactie Begeleiding
De begeleiding van medewerkers m.b.v. het video concept van MISC (de kwalitatieve en liefdevolle interactie op wederzijde wederkerigheid)
De re-integratie van medewerkers na een burn-out of overspannenheid
Assessments van cliënten m.b.v. L.P.A.D. en Dynamic assessment

De lezingen en workshops kunnen in overleg op de volgende wijzen gepresenteerd worden:

Praktisch
Theoretisch
Reflecterend
Confronterend
Ontspannend en gezellig
……..
Natuurlijk combinatie van verschillende wijzen
Waar ML toegepast in de praktijk

Speciale aandacht hebben we voor lezingen:

Bij cliëntenraden
Op ouderavonden

Zie voor een schema mbt de verschillende werkterreinen van StiBCO

StiBCO hanteert verschillende tarieven, voor niet commerciële organisaties als scholen en instellingen gelden andere tarieven dan voor commerciële organisaties.

Voor contact:
StiBCO
Dronensingel 3c
2411 GT Bodegraven
0172-652130
mail@stibco.nl